Leveringvoorwaarden

Leveringvoorwaarden Smash it

Op al onze leveringen en door derden gevraagde diensten gelden de algemene leveringvoorwaarden zoals deze bij de KVK van Oost-brabant zijn gedeponeerd. Tevens vind u deze op de achterzijde van onze factuur en kunt u ze per email aanvragen.

Met vriendelijke groet,

Smash it